Norra Skogsägarna beställer CT -Log

Norra Skogsägarna har till Sävar sågverk beställt en CT-Log från MiCROTEC.
Installationen kommer att ske kring årskiftet 2017/18, Dator tomografen kommer att sitta i direkt linje till såglinjen och styra postningsbilder och rundvridning on-line

http://www.norra.se