Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk.

Vi är ett agenturföretag som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från utländska ledande tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk.

L.O.A.B. erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar, anpassade till dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, bildbehandling och röntgen, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering samt optimeringskaplinjer för vidareförädling.

 

Individuella lösningar : Hanteringsutrustning : Innovativa höghastighetslinjer : Mätutrustning : Sönderdelningsmaskiner : Kaplinjer : Hyvlar

Tuffa tag hos Binder Holz

Se filmen om ett roligare sätt at ta sig till jobbet.

Norra Skogsägarna Kåge uppgraderar med Microtec Viscan Plus i justerverket

För att kunna erbjuda sina kunder hållfasthetssorterat virke, har Norra Skogsägarna Kåge valt Microtec som leverantör ...

Moelven Våler först med stockröntgen i Norge

Efter en noga utvärdering har Moelven Våler valt Microtec som leverantör av mätutrustningen till deras nya ...

Våra huvudmän och referensanläggningar i Sverige: