Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk.

Vi är ett agenturföretag som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från utländska ledande tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk.

L.O.A.B. erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar, anpassade till dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, bildbehandling och röntgen, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering samt optimeringskaplinjer för vidareförädling.

 

Individuella lösningar : Hanteringsutrustning : Innovativa höghastighetslinjer : Mätutrustning : Sönderdelningsmaskiner : Kaplinjer : Hyvlar

PRINZ 70-års jubileum

I dagarna tre firade PRINZ sitt 70-års jubileum Under 70 år har PRINZ tillverkat svärdkapar i olika ...

REX bygger verktygstorn

REX tillverkar hög produktiva och robusta hyvelmaskiner av mycket hög kvalitet. Sedan 70 år tillbaka sätter ...

Norra Timber Kåge i full drift efter ombyggnad

Linck har under Norra Timber Kåges semesterstopp byggt om den befintliga såglinjen med Spline optimering. Igångkörningen har ...

Våra huvudmän och referensanläggningar i Sverige:

fellne_start_1 Logo_Linck Microtec_172 Logo_EWD Logo_prinz Logo_TM REX Logo_Page1_11 Logo_Springer