Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk.

Vi är ett agenturföretag som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från utländska ledande tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk.

L.O.A.B. erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar, anpassade till dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, bildbehandling och röntgen, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering samt optimeringskaplinjer för vidareförädling.

 

Individuella lösningar : Hanteringsutrustning : Innovativa höghastighetslinjer : Mätutrustning : Sönderdelningsmaskiner : Kaplinjer : Hyvlar

Nytt Springer sågintag till Fiskarheden

Som en del i den framtida investeringsplanen har Fiskarheden valt Springer från Österrike som leverantör till ...

Fiskarheden investerar i CT-Log

"Det har alltid varit sågverksägarens dröm att kunna se in i stocken innan den sågas", förklarar ...

PRINZ 70-års jubileum

I dagarna tre firade PRINZ sitt 70-års jubileum Under 70 år har PRINZ tillverkat svärdkapar i olika ...

Våra huvudmän och referensanläggningar i Sverige:

fellne_start_1 Logo_Linck Microtec_172 EWD_ny_web_3 Logo_prinz Logo_TM REX Logo_Page1_11 Logo_Springer