Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk.

Vi är ett agenturföretag som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från utländska ledande tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk.

L.O.A.B. erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar, anpassade till dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, bildbehandling och röntgen, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering samt optimeringskaplinjer för vidareförädling.

 

Individuella lösningar : Hanteringsutrustning : Innovativa höghastighetslinjer : Mätutrustning : Sönderdelningsmaskiner : Kaplinjer : Hyvlar

Moelven Töreboda uppgraderar med System TM och Microtec.

Till den kommande investering av sin standardbalklinje har Moelven Töreboda valt System TM och Microtec som ...

NWP Hissmofors satsar på EWD OptiDrive kantverk

NWP Hissmofors kommer att öka sin produktion och i samband med det valde man att satsa ...

Norra Skogsägarna beställer CT -Log

Norra Skogsägarna har till Sävar sågverk beställt en CT-Log från MiCROTEC. Installationen kommer att ske kring årskiftet ...

Våra huvudmän och referensanläggningar i Sverige:

fellne_start_1 Logo_Linck Microtec_172 Logo_EWD Logo_prinz Logo_TM REX Logo_Page1_11 Logo_Springer