Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk.

Vi är ett agenturföretag som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från utländska ledande tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk.

L.O.A.B. erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar, anpassade till dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, bildbehandling och röntgen, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering samt optimeringskaplinjer för vidareförädling.

 

Individuella lösningar : Hanteringsutrustning : Innovativa höghastighetslinjer : Mätutrustning : Sönderdelningsmaskiner : Kaplinjer : Hyvlar

Moelven Våler först med stockröntgen i Norge

Efter en noga utvärdering har Moelven Våler valt Microtec som leverantör av mätutrustningen till deras nya ...

Kagon söker teknisk säljare.

Vårt systerbolag Kagon, söker en säljare med focus på timmerbevattning.

Nytt Springer sågintag till Fiskarheden

Som en del i den framtida investeringsplanen har Fiskarheden valt Springer från Österrike som leverantör till ...

Våra huvudmän och referensanläggningar i Sverige: