Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk.

Vi är ett agenturföretag som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från utländska ledande tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk.

L.O.A.B. erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar, anpassade till dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, bildbehandling och röntgen, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering samt optimeringskaplinjer för vidareförädling.

 

Individuella lösningar : Hanteringsutrustning : Innovativa höghastighetslinjer : Mätutrustning : Sönderdelningsmaskiner : Kaplinjer

Nya Linck linjen i Tunadal sågar första stocken

Helt enligt tidplan har den första stocken sågats på den nya Linck linjen på SCAs sågverk ...

Vanhälls Björksåg uppgraderar sin System TM kaplinje

För att höja både kapacitet och utbyte har Vanhälls Björksåg beställt en uppgradering av deras System ...

Marcus Wallenbergpriset 2016 till MICROTECs VD

Skellefteå, april 2016 MICROTECs VD och innovatör Federico Giudiceandrea har - efter att ha vunnit Schweighofer priset ...

SANDÅSA TIMBER AB ser framåt och väljer Logeye från MiCROTEC

Familjeägde Sandåsa Timber AB har valt Microtec som framtida samarbetspartner för inmätning av timret på deras ...

Våra huvudmän och referensanläggningar i Sverige:

Logo_Linck Microtec_172 Logo_EWD Logo_prinz Logo_TM Logo_Springer