Välkommen till L.O.A.B. – ledande leverantör av systemdelar till sågverk.

Vi är ett agenturföretag som marknadsför och levererar maskiner och maskinsystem från utländska ledande tillverkare för de olika systemdelarna i ett sågverk.

L.O.A.B. erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar, anpassade till dagens höga krav på optimerat utbyte, kapacitet och tillgänglighet hos stora och mindre sågverk. Vi tillhandahåller allt från timmerhantering med mätning, bildbehandling och röntgen, profilerings- och cirkelsågslinjer, bandsågar, kantautomater, utrustning för bräd- och plankhantering samt optimeringskaplinjer för vidareförädling.

 

Individuella lösningar : Hanteringsutrustning : Innovativa höghastighetslinjer : Mätutrustning : Sönderdelningsmaskiner : Kaplinjer

Årets pristagare av Marcus Wallenbergpriset, Federico Giudiceandrea, kommer den 7 september till mässan Trä och Teknik i Göteborg!

MiCROTECs VD Federico Giudiceandrea har tillsammans med matematikern Alexander Katsevich tilldelats Marcus Wallenberg priset, för utvecklandet ...

SCA Tunadal 2016-07-28

https://www.youtube.com/watch?v=C4SrX3cMwf0 Efter lite över två månader sedan första stocken är nu Tunadals nya såglinje i full drift, ...

SCA Bollsta uppdaterar sin såglinje.

Vid årskiftet så kommer SCA Bollsta att uppdatera sin Lincklinje som levererades 1999. På de 16 åren ...

Nya Linck linjen i Tunadal sågar första stocken

Helt enligt tidplan har den första stocken sågats på den nya Linck linjen på SCAs sågverk ...

Våra huvudmän och referensanläggningar i Sverige:

Logo_Linck Microtec_172 Logo_EWD Logo_prinz Logo_TM Logo_Springer